KURSBESKRIVNINGAR

Här kan du läsa mer om våra standardutbildningar

E³ GRUNDKURS SCHEMA OCH LAYOUT

Detta är en grundutbildning i E³ som inte kräver några tidigare kunskaper av E³.

Målet med kursen är att deltagaren självständigt skall ha grundläggande kunskaper för att kunna dokumentera en produkt eller anläggning genom en kretsschemaritning, en skåpslayout samt tillhörande rapporter över komponenter och förbindningar.

Under kursen används Solution builder för dokumenthantering och rapportgenerering.

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha kunskap om:

 • Projekt, dokument och ritningsblad
 • Symboler, komponenter och komponentinstanser (Device)
 • Beteckningar och beteckningsstrukturer
 • Logiska och fysiska förbindningar, nät och signalnamn
 • Fysisk skåpslayout
 

Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i elkonstruktion och ritningsframställning

Tid: 3 dagar

E³ GRUNDKURS KABLAGE

Detta är en grundutbildning i E³ som inte kräver några tidigare kunskaper av E³.

Målet med kursen är att deltagaren självständigt skall ha grundläggande kunskaper för att kunna dokumentera kablage genom en kabelritning samt tillhörande rapporter i form av materiallista och förbindningstabell.

Även Formboard-dokument tas fram under kursen.

Utgångspunkten är ett blockschema. Under kursen används Solution builder för dokumenthantering och rapportgenerering.

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha kunskap om:

 • Projekt, dokument och ritningsblad
 • Symboler, komponenter och komponentinstanser (Device)
 • Beteckningar och beteckningsstrukturer
 • Logiska och fysiska förbindningar, nät och signalnamn
 

Förkunskaper: Grundläggande kunskaper om ritningsframställning

Tid: 2 dagar

 

E³ DATABASE EDITOR

Detta är en grundkurs i E³s databaseditor med vilket symboler och komponenter skapas och hanteras.

Kursen går också igenom hantering av egenskaper som används av projekt, blad, komponenter, symboler mm. Som exempel kan nämnas attribut, texttyper samt tabeller för färgkoder, areor, linjetyper mm.

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha kunskap om:

 • Förstå och kunna hantera E³s databaser för symboler, komponenter och egenskaper
 • Förstå och kunna skapa symboler för standardkomponenter, blad, kablar, kontaktspeglar mm
 • Förstå och kunna skapa modeller för skåpsmonterade standardkomponenter
 • Förstå och kunna skapa komponenter av typerna standard, kabel, plint, "master/slave", "assembly" och "sub-circuit"
 • Förstå och kunna skapa attribut och texttyper
 • Ha insikt om andra egenskaper som hanteras av databaserna
 • Förstå olika metoder för att flytta och kopiera symboler och komponenter mellan databaser
 

Förkunskaper: Att ha jobbat med och ha god insikt i E³ som konstruktör

Tid: 2 dagar

 

E³ DATABASE EDITOR KABLAGE

Detta är en grundkurs i E³s databaseditor med vilken symboler och komponenter skapas och hanteras.

Kursen går också igenom hantering av egenskaper som används av projekt, blad, komponenter, symboler mm. Som exempel kan nämnas attribut, texttyper samt tabeller för färgkoder, areor, linjetyper mm.

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha kunskap om:

 • Förstå och kunna hantera E³s databaser för symboler, komponenter och egenskaper
 • Förstå och kunna skapa symboler för standardkomponenter, blad, kablar mm
 • Förstå och kunna skapa komponenter av typerna standard, kontaktdon, kabel, "assembly" och "sub-circuit"
 • Förstå och kunna skapa attribut och texttyper
 • Ha insikt om andra egenskaper som hanteras av databaserna
 • Förstå olika metoder för att flytta och kopiera symboler och komponenter mellan databaser
 

Förkunskaper: Att ha jobbat med och ha god insikt i E³ som konstruktör

Tid: 2 dagar

 

SOLUTION BUILDER REPORT MANAGER

Denna utbildning ger grundläggande och fördjupade kunskaper om att skapa och konfigurera rapporter i Solution builder

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha kunskap om:

 • Skapa och konfigurera rapporter för "Device", förbindningar och dokument
 

Förkunskaper: Att ha jobbat med och ha god insikt i E³ som konstruktör.

Tid: 1 dag

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishCookies