CCS Group

De kompletterande IT-lösningar som levereras av CCS-gruppen kan spela en viktig roll i konstruktions- och tillverkningsprocessen hos företag. CCS-gruppens samlade kompetens bidrar till stor nytta för kunder inom den elektromekaniska industrin i både Norden och Baltikum.

CCS koncernen tillhandahåller världsledande mjukvara som stödjer hela livscykeln för ett företags designprocess - från inledande design, analys & konstruktionsverifiering, prototyputveckling, tillverkning, testning, dokumentation och revideringar.

CCS koncernen har levererat lösningar till en mängd olika företag sedan 1988. Idag har företaget kontor och partners över hela Norden och över 30 anställda med en hög teknisk kompetens. CCS-koncernen har lokala kontor i Norge, Sverige och Finland.

 
 
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishCookies